Vedlagt følger innskytingslister og oversikt over arbeidsoppgaver i forbindelse med helgens Norges Cup i Orkdal. (NB! - det er lagt ut oppdaterte innskytingslister 1. januar kl 20:00)

Jakob Ruud har tatt på seg laglederansvaret for helgens NC.

 

Vi ønsker alle lykke til med helgens renn!
Arbeidsoppgaver NC Knyken fellesstart lørdag.pdfInnskytingsoppsett Orkdal_Lørdag_V2.pdf

Arbeidsoppgaver NC Knyken sprint søndag.pdfInnskytingsoppsett Orkdal_Søndag_V2.pdf