NM-JR, DNB CUP 4 & JUNIOR CUP 2

Her vil det komme info ang. NM helga på Simostranda. Lagleder: Østre toten skilag v/Are Sundhaugen mob.976 81 168-Øystein Lundby 995 20 751. På treningsdagen på torsdag er det ikke noe opplegg fra kretsen. Oppland ssk er tildelt skive 3 og på treningsdagen. Oppland har 60 blinker fordelt utover hele dagen. Papp bytte skjer klokken 11:00 og 13.00 Øystein Lundby stiller på lagledermøte torsdag. Are Sundhaugen stiller på lagledermøte lørdag. -Ossk organiserer innskytingslister og innskyting. Under selve gjennomføringen av rennet er team og klubber selv ansvarlig for skrumelding, sekundering stavposter, drikkeposter o.s.v Dersom noen utøvere ikke har tilstrekkelig støtteapparat må dette meldes lagleder slik at utøverer blir ivaretatt på en god måte. På søndagens stafett blir det eget oppsett på innskyting og arbeidslister. Det blir satt opp en lagleder for hvert lag vi får. INNSKYTINGSSKIVE FOR SØNDAG ER IKKE KLAR. FØLG MED PÅ ARRANGØRENS HJEMMSIDE. www.nmjunior2018.no Innskyting på skive skjer i nr rekkefølge. MELD FRA TIL LAGLEDER HVIS UTØVER VET AT HAN / HUN IKKE SKAL GÅ STAFETT.. Oppdatert 02.02 Kl-17:23

Fredag

Innskytingsliste pulje 1 – 2 – 3

Lørdag.

Innskytingsliste pulje 1 -2

 

Søndag (stafett).

Innskytingsliste pulje 1 (K17-21, K17-18)

Innskytingsliste pulje 2 (M17-21, M17-18)