Her er staffettlagene for morgendagen. Det skal gjennomføres sprint. Lagleder for hvert lag avtaler med andre foresatte vedr stavpost ved start og veksling. Det gjelder sekundering også. Lagene skyter inn på startnummeret lik skivenummer.

OSSK STAFETT LAG