Lagledere:Jan Haugen og Elin Raaum, mobil: 958 69 023 / 480 08 548, e-post jan.haugen@felleskjopet.no

  Det blir ikke kretsopplegg på treningsdagen, John Olve fra team Lygna vil være tilgjengelig fra kl. 10.00 og utover vis noen skulle ha behov for hjelp. Innskytningslister blir lagt ut så snart lister er tilgjengelige fra arrangør. ØTS stiller på lagledermøte., gir ut relevant info, organiserer innskyting, mens den respektive klubb/Team er ansvarlig for sine løpere under gjennomføringen av selve rennet. Dersom det er løpere som har behov for støtte må dette meldes lagleder i løpet av treningsdagen.
  Oppland skiskytterkrets vil sette opp stafett lag etter de kriterer som er satt. Hvis det er noen utøvere som ikke ønsker å gå må lagleder få beskjed i god tid senest lørdag kl 16:30.
  Ellers vil OSSK være bundet av antall lag vi blir tildelt av arrangør!
Vi kommer med mere info etter hvert.

Orkdal-il.no

Innskyting på treningsdagen torsdag:

Vi er tildelt skive 26-27-28. John Olve vil være på skytebanen fra kl 10.00 og utover.

 

Fredag:

Innskyting Fellesstart fredag

Pulje 1 kl. 07:30-08:30 skive 22-23
Pulje 2 kl. 11:45-13:00 skive  1-2
Pulje 3 kl. 16:20-16:50 skive  21

 Innskytingslister.

 

Utdrag fra lagledermøte:

1. Glitest på hoppflata eller i 1,5 km etter 1. start.
2. Løyper prepareres etter kl 22. i kveld.
3. Løypene stenges 10 min før start.
4. Pulje 1 skyter 1. skyting etter startnr, pulje 2 og 3 skyter etter anvisning.
5. Lårnr på begge sider, og kontrolleres om de er like med brystnr.
6. Egen brikke på venstre, EQ på høyre.
7. ALLE må stille på startstrek 2 min før start

 Referat finner du her.

Lørdag:

Innskyting Sprint lørdag

Pulje 1 kl.0800-0900
Pulje 2 kl. 1100-1215
Pulje 3 kl. 1435-1505

Innskytingsliste Sprint (revidert)

Pulje 1:  Siri Sønsteby og Harry Davidsen henter og deler ut startnummer.
Pulje 2: Trond Fauchald og Halvor Alm
Pulje 3: Jan Haugen og John Olve Johnsen
LAGBAGEN BLIR STÅENDE VED GJERDET OPP MOT START. Elin Raaum står der og sikrer at vi bytter fra pulje til pulje.

 

Søndag:

Info fra lagledermøte:
1. Løyper stenger 10 min før start.
2. Ikke gå ut av mål/vekslingsomr før visitasjon.
3. Startnr brukes under innskyting.
4. Vær ute i god tid før start/veksling
5. Veksling foregår gjennom startomr.

Innskytingslister.

Pulje 1 kl. 0800-0845
Pulje 2 kl. 1145-1230

 

Skrevet av NSSF den 11. mar 2019