Vingrom har laglederansvar for rennene på Liatoppen/Ål. Lagleder er Ann-Karin Knotten, mobil 46928648, e-post iknotten@hotmail.com .
Ann-Karin vil være på plass med kikkert på torsdag treningsdag fra 0900-1100 og fra 1400-1600, og går deretter på lagledermøte. Innskytingslister blir koordinert med team og lagt ut senere. Team er ansvarlige for egne løpere under rennene. Teamledere oppfordres til å oppgi kontaktinfo til lagleder. Løpere som har behov for støtte melder dette til lagleder på sms eller epost, evt direkte på treningsdag. Dette kan være ønske om drikkepost, sekundering, innskyting mm.

Oppland skiskytterkrets vil sette opp stafettlag iht vedtatte kriterier. De som ikke vil gå melder fra om dette innen lørdag kl 1200.Vi stiller så mange lag som mulig iht tildeling fra arrangør.Torsdag:

Oppland har fått tildelt skive nr 18-19 for senior, skive nr 25 junior.

Ann-Karin Knotten er tilstede med kikkert ved skive 18-19 fra klokka 0900-1100 og 1400-1600. AnnKarin mobil er 46928648.

Fredag:

Innskytingsliste pulje1

Innskytingsliste pulje2

Referat fra lagledermøtet er nå lagt ut på arrangørens hjemmeside. Viktig at løpere leser gjennom.

Innskytingsskiver for trening fredag 1600-1900. NC finaler junior og ungdom.

Oppland har skive 13 og 14.
Ta kontakt med Ann-Karin Knotten på mobil 46928648 eller legg en kommentar under hvis du har behov for støtte ifm treningen.

 

Lørdag:

 Innskytingslister Junior NC.

Innskytingslister Jaktstart senior.

Innskyting NC finaler K 20-21 og M 20-21 klokka 0730-0800

Skive 17: Marit Øygard start nr 109, start tid 0815

Innskyter: Hanne G Thoresen (event Ottar Øygard)

Anders Sønsteby Flaagen start nr 132, start tid 0855

Innskyter: Team Lygna

Skive 18: Vebjørn Sørum start nr 126, start tid 0855
Sivert Guttorm Bakken start nr 133, start tid 0855

Innskyter: Ronny Hafsaas

Ann-Karin Knotten henter og deler ut startnummer.

 Søndag Staffet:

Følgende har meldt at de er aktuelle for stafett,
Kvinner:
Sigrid Bilstad Neraasen,
Maren Wangensteen
Hilde Eide
Karoline Knotten
Ine Skjellum
Eivor Melbybråten
Marit Øygard

PR nå har vi to lag og vi oppfordrer aktuelle jenter til å ta utfordringen med å stille til NM stafett.

Menn:
Harald Øygard
Emil Nyeng
Kristoffer Johnsson
Vebjørn Sørum
Sivert Guttorm Bakken
Anders Sønsteby Flaagen
Sindre Schonhowd kan stille hvis behov, men må ha melding snarest og ila kvelden.

PR nå har vi kun ett guttelag, vi oppfordrer flere gutter til å ta utfordringen og jobber med å få løpere til to lag.

Ann-Karin Knotten
46928648

Staffetlag:

Her er oppdatert poengberegning for stafettuttak. Vi stiller to dame og to herre lag. Lag 1; Sigrid Bilstad Neraasen, Maren Wangensteen, Karoline Knotten. Lag 2; Marit Øygard, Ine Skjellum, Hilde Eide. Reserve Eivor Melbybråten
Lag 1; Harald Øygard, Emil Nyeng, Vebjørn Sørum, Sivert Bakken
Lag 2; Kristoffer Jonsson, Anders Sønsteby Flaagen, Christian Thon Christensen, Sindre Schonhowd

Lagleder for kvinner lag 1; Ivar Knotten
Lagleder for kvinner lag 2; Bjørn Eide  
Lagleder for menn lag 1; Terje Bjørn Sørum
Lagleder for menn lag 2; Siri Sønsteby

Start nummer tas ut av Knotten. Etappeinndeling er mulig å endre frem til lørdag 1800. Innspill til Ann-Karin Knotten

Staffetuttak.

Skrevet av NSSF den 24. mar 2019