Skiver tilgjengelig på treningsdagen er: 27-28-29

 

Lørdag normal:

Arbeidsfordeling

Innskyting

 

Søndag sprint:

Arbeidsfordeling

Innskyting

Skrevet av NSSF den 21. jan 2016