Tinget startet med prisutdeling til alle løpere som har tatt medalje i HL NM og VM. Hele 17 stk fikk diplom og gavesjekk. Dette viser at det jobbes godt i alle våre klubber.

Tinget forøverig foregikk i rolige former , de fleste klubber var representert med en eller flere representanter.

Valgkomiteen hadde gjort sine saker og alle seter i styret ble besatt.

Syver Berg Domås gikk ut av styre mens Elin Vinger kommer inn som nytt medlem. Ellers består styret av samme personer som har sittet siste år.

Valgkomiteen fikk to ny representanter Siri Sønsterby og Håkon Rye .

Mens tinget foregikk tok Geir Ole Steinslett og Tobias Torgersen med seg alle utøvere som var til stede ut på den flotte standplassen til ØTS . Mange av kretsens utøvere passet på å få ei skyteøkt sammen med disse to trenerkapasitetene.

Dette ble for alle en super opplevelse.

Takk til dere begge flott at dere tar dere tid .

Takk til ØTS for låne av lokale/standplass og for flott servering.

Leder OSSK

 

Skrevet av NSSF den 15. mar 2013