Rulleski-NM 2015

Vedlagt følger informasjon ang rulleski-NM på OS. Lykke til! Innskytingslister for søndag er nå klare!

OSSK er tildelt skive 24 og 25 på treningsdagen fredag. 

Ferdig fylte drikkeflasker til søndag leveres under innskyting. Husk at flaskene skal merkes med navn og startnummer.

 

Informasjon fra lagledermøtet fredag 

 

Innskyting sprint lørdag

Arbeidsfordeling lørdag

Arbeidsfordeling søndag

Innskyting jaktstart søndag