Rulleskivettregler

NSSF har laget noen retningslinjer for rulleskitrening på trafikkerte veier – se link under. Oktober er kanskje den farligste måneden for dette med dårlig lys, bløte veier eller rim/ is på veien. Ta forhåndsregler- vi har ingen å miste!

Rulleskivettregler