Fredag: Treningsdag.

Oppland har skive 25 og 26 på treningsdagen.

Lørdag SPRINT

INNSKYTINGSLISTE

ARBEIDSFORDELING

Søndag NORMAL

INNSKYTINGSLISTE

ARBEIDSFORDELING

Skrevet av NSSF den 10. feb 2017