Se link under for TD-oppsettet, sesongen 2014-2015. TD skal ta kontakt med "sin" rennarrangør i god tid (en uke) før renn.

TD-oppsett OSSK 2014/2015