Klubbene legger sine arrangement inn i Min idrett.  

Sammen med terminliste følger også reservert overnatting til de ulike Norges-cuper. Dette ligger som egne arkfaner bak terminlista.    

Viktig i forhold til overnatting:  Reservering er gjort fra kretsstyret, hver enkelt er ansvarlig for å foreta den endelige bestillingen. Det er ulike frister for hvor lenge reservasjonen gjelder, gå inn på hver enkelt overnatting slik at dere bestiller i tide!!  

Terminlista inneholder også oversikt over laglederansvar på vinterens Norges-cup.    

Minner om høstmøte, dagsamling og mødrekurs den 8. november i Karidalen.  Nærmere informasjon om dette blir lagt på hjemmesida til OSSK    

Ta kontakt dersom det er uklarheter rundt terminliste eller overnatting!
 

Terminliste med overnattings- og laglederoversikt

Skrevet av NSSF den 02. des 2014