Terminliste NM, NC og HL, OSSK 2015-2016

Vedlagt terminliste for de renn kretsen har ansvar for. Dette er NM/NC og HL. I dette dokumentet ligger det informasjon om de ulike overnattingstilbud som kretsen har forhandlet fram samt oversikt over tildelt laglederansvar. NB! Kort reservasjonsfrist på enkelte renn, se vedlagte oversikt!!!

Terminliste OSSK 2015-2016

For Hovedlandsrennet i Målselv vil det også komme på plass felles overnatting for kretsen.  Egen informasjon om dette kommer.