Terminliste med arrangører og laglederansvar. Ansvarlige på NC / NM er merket med gult. Klubbene må bestemme hvem i klubben som har ansvar for det enkelte rennet. Listen er satt opp etter beste evne, og alle må ta et ansvar. Hvis noen ønsker / må bytte ansvar ta kontakt med en annen klubb. Rutiner som vanlig. Verktøy kasse for dette ligger på kretssidene på NSSF siden. Lagsbagen er hos Bjørn Jonsson

Terminliste m/laglederansvar