Terminliste med arrangører og laglederansvar. Ansvarlige på NC / NM er merket med gult. Klubbene må bestemme hvem i klubben som har ansvar for det enkelte rennet.

Terminliste