Trener 1 kurs 3-4 November

Trener 1 kurset retter seg mot både trenere, foresatte, utøvere og tidligere utøvere . Kurset er koronatilpasset gjennom e-læring og 2 kurskvelder på Teams 3-4. november. Vi håper mange benytter muligheten til å delta!

Kurset består av e-læring, en teoridel, og en praktisk del . I tillegg kommer en praksisperiode i egen klubb/krets

  • E-læringen gjennomføres som hjemmearbeid. Link til e-læringen blir sendt ut til deltagerne når påmeldingsfristen er ute.
  • Teoridelen gjennomføres over to kvelder à tre timer på Teams, 3 og 4 november. Kursheftet «Trener 1 – Skiskyting» sendes til deltagerne med Posten når påmeldingsfristen er ute.
  • Den praktiske delen gjennomføres med veiledning av instruktører fra NSSF, gjerne i forbindelse med en samling.

Påmelding
Påmelding med navn, adresse, e-post, tlf., fødselsår og klubb sendes til ster97steffen@hotmail.com innen 25.10.2020.

Kursholder
Instruktører fra NSSF er Steffen Solhaug Sæther og Marie Nørstebø.

Les mer om kurset her: Invitasjon-Trener-1-kurs-Oppland-nov-2020

Velkommen på kurs!