Verktøy for lagledere

Det er i venstre marg på hjemmesida opprettet en egen fane for lagledere. Her er også oppdatert liste på utøvere på junior og seniornivå i kretsen samt maler for innskytings- og arbeidsfordelingslister. Viktig at alle som er oppsatt som lagledere setter seg godt inn i arbeidsoppgavene og at de følger de retningslinjer som er gitt. Oversikt over sesongens lagledere, samt utøveres foresatte finnes også her.

Verktøy for lagledere