Under følger linker til oversikt over laglederoppgaver, maloppsett for laglederjobben samt oversikt over utøvere på junior og senior-nivå i kretsen. Henstiller til alle foresatte/trenere/klubbledere som har utøvere på junior og senior-nivå (gjerne også HL) til å sette seg inn i hva jobben som lagleder går ut på, samt hva en selv kan være behjelpelig med.

Laglederoppgaver

Mal innskytingslister

Mal arbeidsfordeling

Utøvere OSSK 2018-2019 m/foresatte – denne listen oppdateres medio november.