Viser til vedlegget:
Lederkurs for ungdom

Du kan også lese på vår hjemmeside: www.idrett.no/oppland

 

Velkommen til Elverum!

 

Med vennlig hilsen

 

Asbjørn Espeseth

Fagkonsulent

Oppland Idrettskrets

Tlf: +47 61 27 94 44

Mob: +47 95 15 70 84

www.idrett.no/oppland 

Skrevet av NSSF den 14. mar 2014