Young Star Innlandet - Samling 22. -24. juni Det blir YSI samling allerede helgen 22. – 24. juni på Lillehammer! Vennligst informer alle aktuelle løpere (og foresatte) i klubbene om dette! Andre samling blir helgen 14. – 16. september i Trysil. Disse to samlingene er låst med tanke på dato. Dette fordi skytterforbundet kommer til å delta her med kompetanse og trener. Jeg er blitt informert om at forbundet stiller med følgende på de to første samlingene våre: •Forslag til samlingsplan, med økter og øvelser som er i tråd med utviklingstrappa. •Temaforedrag utviklingstrapp for løpere og et eget for trenere og foreldre. •Minst en trener på alle samlinger som er med på øktene. •Et temaforedrag som kan variere noe, eksempel skismøring, Sunn Idrett, puss og stell av våpen m.m. Det vil bli lagt ut mer informasjon en av de aller første dagene på http://youngstar.no/