Evaluering av OASSK SommerCup 2018

OASSK SommerCup 2018 var et prøveprosjekt i regi av kretsen i samarbeid med klubber. Høsten 2018 ble det gjennomført en webbasert questback hvor utøvere, trenere og foresatte har gitt tilbakemeldinger på arrangementene og konseptet generelt.

Les her en oppsummering av tilbakemelding som ble gitt gjennom spørreundersøkelsen