YoungStar 2017

Informasjon om YoungStar 2017 finner du på Norges Skiskytterforbunds nettsider. Husk at kvotene til YoungStar gjelder på regionnivå, slik at utøvere fra Oslo/Akershus konkurrerer med utøvere fra de andre kretsene i vår region.

YoungStar 2017

Utregning YoungStar 2017 (NB: dette er IKKE det endelige uttaket):

Gutter

Jenter

Dersom det er tilbakemeldinger på disse utregningene må dette meldes til Norges Skiskytterforbund v/ Åshild Høva Sporsheim ashild.sporsheim@skiskyting.no så raskt som mulig.

Endelig uttak for region Øst forventes å bli klart i løpet av kommende helg 3.-5.mars.