INVITASJON Trener 2 kurs – Skiskyting

Oslo og Akershus Skiskytterkrets (OASSK) inviterer interesserte til å delta på trener 2 kurs. Dette kurset er for de som er interessert i å heve sitt kunnskapsnivå om skiskyting og da spesielt på skytedelen av idretten.

Målgruppe Dette kurset er retter mot foreldre og trenere spesielt, men er også åpent for eldre utøvere som vil bistå klubben med trenerbistand.
Deltakere med interesse av å lære mer om hva som skal til for å kunne hjelpe til med treningsarbeidet til skiskyttere opp mot junioralder, og for utøvere og foresatte som kunne tenke seg å tre inn i en form for trenerrolle eller hjelpetrener.
Dato/tid og sted Kurset vil gå over 3 kvelder, 9 timer totalt. Det blir en kombinasjon mellom teori og praksis.
Dato: Tirsdag 17/10, tirsdag 24/10 og torsdag 26/10 2017 Tid: Kl. 18-21 alle tre kvelder Sted: Holmenkollen, Team Cafe, servicebygget som ligger bak skyteskivene. Parkering: Ved bygget eller oppe i nærheten av hoppet
Påmeldingsfrist: senest 1. oktober 2017 Send påmelding til kretsutvikler Erland Vedeler Stubben: Erland_stubben@outlook.com Hvis dere lurer på noe, ta kontakt på mobil 930 57 522. Bruk emnefelt i mail: Trener 2 kurs OASSK
Kursholder Instruktør er Jon Kristian Svaland. Jon Kristian er i dag trener for et privat skiskytterteam. Han har også vært teamtrener for Team Statkraft Oslofjord i fjor. Han har erfaring fra selv å ha vært aktiv skiskytter på høyt nivå, også i internasjonale renn. I tillegg har han vært smører for skiskytterlandslaget.
Materiell NB: Ta med utstyr til å ta ta notater. Presentasjoner blir ettersendt på mail til deltakere. Ingen servering. Kun kaffe og kjeks.
Hjertelig VELKOMMEN!
Sportslig hilsen OASSK