Jentekretssamling på Vestmarka skiskytterstadion – 4. april

Hold av datoen 4. april for sesongens siste jentesamling - mer informasjon kommer!