OASSK-HB bilde.png

Fra og med sesongen 2019/20 slår vi sammen Team OASSK og Holmenkollen Biathlon og etablerer to team og et eget hospiteringsprogram for klubbaserte utøvere. Kraftsenteret Holmenkollen er etablert.

  • HOLMENKOLLEN BIATHLON – eliteteam
  • HOLMENKOLLEN BIATHLON – rekrutteringsteam
  • HOLMENKOLLEN BIATHLON – hospiteringsprogram

I vedlagte orientering finner dere en beskrivelse av de ulike teamtilbudene.

For rekrutteringsteamet er søknadsfristen 10. 05.2019 kl 23:59

Skriv litt om deg selv, dine ambisjoner, ditt tilholdssted og hvordan du vil bidra i teamet

For Hospiteringsprogrammet se vedlagt presentasjon angående melding om interesse.

 HB_kraftsenter_OASSK_orientering.pdf

Skrevet av NSSF den 01. mai 2019