Saksdokumenter fra kretstinget: 

              OASSK Protokoll Kretstinget 23.04.2018

              OASSK Årsberetning 2017-2018

              OASSK Balanse 2017

              

Skrevet av NSSF den 25. apr 2018