Styret inviterer alle klubbene i OASSK til kretsting med vårmøte 10. juni. Hold av datoen! Se vedlagt innkalling med agenda.

Innkallelse til kretsting 2021

Vi vil forsøke å holde møtet fysisk hvis mulig ift smittevernsregler på det gjeldene tidspunkt. Hvis dette ikke  lar seg gjøre, vil  møtet bli holdt digitalt og innkallingen bli oppdatert ihht dette senest 8. juni.