Styret mener det er hensiktsmessig med et fysisk møte hvis det lar seg gjøre, og iom at det vil komme nye retningslinjer ift smittevern den 10. juni er det besluttet å utsette møtet til 15. juni.

Møtet vil forhåpentligvis bli gjennomført fysisk, alternativt via en kombinasjon av fysisk oppmøte og digitalt oppmøte eller kun digitalt hvis det ikke lar seg gjøre å møtes fysisk (vi vil følge de gjeldende smittevernsreglene).

Vedlagt agenda for møtet.

Agenda kretsting og vårmøte 2021_15 juni

Vel møtt!

Skrevet av Siri Jacobsen den 28. apr 2021