Rekruttering av trenere og TD’er er viktig for utvikling av idretten vår. Både utøvere og foreldre bør vurdere å ta trenerkurs. Det gir et godt grunnlag for å bidra i klubben! For utøvere kan det også innebære en kjærkommen ekstrainntekt å kunne ta oppderag som trenere i klubbene.

Sikkerhet er svært viktig i sporten vår. Konkurranseregler er utformet for å ivareta sikkerhet og en rettferdig avviklng av konkurransene. Det er TD’enes (Teknisk Delegert) oppgave å påse at konkurransereglementet følges under konkurranser. Til de store nasjonale og internasjonale arrangementene er det Norges Skiskytterforbund som stiller med TD’er. Men i krets- og klubbsammenheng er det viktig å ha tilgjengelig folk med TD-kompetanse lokalt. Det er derfor ønskelig at alle klubbene stiller med personer på TD-kursene. TD-opplæringen består av kurs og praksis (hospitering med en erfaren TD), og den består av flere trinn. Det laveste trinnet er tilstrekkelig i lokale renn.

Trenerkurs er under planlegging:

T1 vil bli arrtangert i juni over to kvelder.

T2 vil bli arrangert i august/september over tre kvelder.

 Informasjon kommer på kretsens facebook før sommeren. Følg med!

TD-kurs gjennomføres i mai 2017.

Skrevet av NSSF den 22. feb 2017