Resultater jenter 13 år                Resultater kvinner 17 år

Resultater gutter 13 år

Resultater menn 17 år
Resultater jenter 14 år

 

Resultater gutter 14 år Resultater menn 18 år
Resultater jenter 15 år Resultater kvinner 19 år
Resultater gutter 15 år Resultater menn 19 år
Resultater jenter 16 år Resultater menn 20-21 år
Resultater gutter 16 år  

 

Skrevet av NSSF den 06. sep 2018