Oslo og Akershus skiskytterkrets(OASSK) ble etablert i 31.12.1984 og har som formål å arbeide for skiskytingens utvikling i Oslo & Akershus og fremme samarbeidet mellom lagene. Kretsen er tilknyttet Norges Skiskytterforbund (NSSF) og skal bistå NSSF i alle spørsmål som gjelder skiskyting innen kretsen og bistå idrettskretsen når det gjelder saker som har interesse for idretten i sin alminnelighet eller arrangement for flere idretter innen kretsen.

Kretsen består av 12 klubber som er lokalisert fra Asker i vest til Ullensaker i øst, hvorav nasjonal anlegget Holmenkollen ligger sentralt midt i, hvor 3 klubber er plassert.

OASSK er en av 16 kretser tilhørende Norges Skiskytterforbund (NSSF).

Kretsen har cirka 1350 skiskytterutøver hvorav over 500 er aktive utøver over 13 år med skiskytterlisens.

Kretsen har et eget styre og igangsetter pålagte oppgaver og egnedrivende aktiviteter for sine medlemmer i ulike aldersgrupper hele året. Kretsen bistår klubber med informasjon, kurs, råd og samarbeide på tvers. Kretsen tildeler også teknisk delegert (TD) til kretsarrangement og andre mindre renn i kretsen ved behov.

Arbeidet preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Foruten de formelle oppgaver styret har ansvar for, er det hovedaktiviteten som er den drivende faktor: å glede andre med idretten skiskyting

 

OASSK sirkel gruppene.JPG

Skrevet av NSSF den 20. des 2017