Oslo og Akershus Skiskytterkrets

v/ Annelise Flaa

Orgnr. 989397451

Epost: oasskstyre@gmail.com

Styremedlemmer: Link til egen side

ØKONOMI

Kontaktperson:  Finn Borchgrevink
e-post: finnborc@outlook.com
mobil: 90179828

Faktura:
Alle faktura sendes til Epost: oasskstyre@gmail.com

Alle faktura skal ha med navn på kontaktperson som har bestilt /utført /ha refundert mm.
Innkomne faktura har en behandlingstid mellom 5-30 dager.

Skrevet av NSSF den 20. des 2017