Referat vårmøtet med kretsens klubber 23/4-2018

Ved avsluttet Kretsting mandag 23. april ble det avhold vårmøte med kretsens fremmøte klubbrepresentanter

Les referat fra møtet for mer informasjon