Vi har fått mange konstruktive tilbakemeldinger på gjennomføringen av SommerCup 2018, men ønsker gjerne flere tilbakemeldinger. Vi utvider derfor fristen noen dager. Ny frist blir derfor 10. november for å svare på spørreundersøkelsen. 

 

Link HER for å starte undersøkelsen

Skrevet av NSSF den 30. okt 2018