Innkalling til årsmøte

Telemark og Vestfold Skiskytterkrets

 

Sted: Høgskolen i Sørøst-Norge sine lokaler på Notodden.

Tidspunkt: Tirsdag 3.5.2016 kl. 18:00.

Enkel bevertning.

Årsmelding, regnskap og budsjett finner dere ved å klikke på punktene 4 og 5 i sakslista nedenfor.

 

Saksliste:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Godkjenne innkalling og sakliste.
 3. Valg av dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle årsmelding.
 5. Behandle regnskap for TVSSK.
 6. Behandle forslag og saker.

Foreløpige saker:

 1. Terminliste for TVSSK sesongen 2016/2017 inkl samlinger og renn.
 2. Sommercup rulleskiskyting for TVSSK.
 3. Trener 2 kurs i regi av TVSSK.
 4. Forbundstinget i Stavanger – valg av ny president.
 5. Evt.
 6. Fastsette kontingent.
 7. Behandle budsjett for TVSSK.
 8. Valg v/valgkomitéen.

 

 

 

Velkommen.

 

 

For styret

Håkon Engstu

Skrevet av NSSF den 21. apr 2016