IL Dyre Vaa inviterer til KM normal i Rauland.

Årets sesongavslutning finner sted den 18. mars i Rauland hvor IL Dyre Vaa inviterer til KM normal. Rennet er sesongens siste i Statkraft Cup og det vil bli gjennomført premiering for denne i etterkant av rennet.

Invitasjonen finner du her.