Årsmøtet i TVSSK ble avholdt i Sannidal den 11.juni. Det var 10 frammøtte representanter, - vesentlig fra de største klubbene.

 

Her er referatet: