Sted: Politiets lokaler i Stasjonsvegen 29 i Bø. (Andre etasje på Grivi Klær – inngang på baksiden).

Tidspunkt: Torsdag 3.5.2018 kl. 19:00.

Enkel bevertning.

Saksliste:

 • Godkjenne de fremmøtte representantene.
 • Godkjenne innkalling og saksliste.
 • Valg av dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 • Behandle årsmelding.
 • Behandle regnskap for TVSSK.
 • Behandle forslag og saker.

Foreløpige saker:

 • Terminliste for TVSSK sesongen 2018/2019 inkl samlinger og renn.
 • Team TeVe. Regnskap, budsjett og status organisasjon og sportslig.
 • HL 2018. Erfaringer og tilbakemeldinger.
 • NM/NC 2018. Erfaringer og tilbakemeldinger.
 • NM rulleskiskyting Gautefall 2018. Status.
 • Ny langtidsplan for NSSF.
 • Hovedsponsor for TVSSK.
 • Trener 2 kurs i regi av TVSSK.
 • TD-kurs.
 • Evt.

 

 • Fastsette kontingent.
 • Behandle budsjett for TVSSK.
 • Valg v/valgkomitéen.

Velkommen.

For styret

Håkon Engstu

 

Dokumenter til årsmøtet:

Revidert regnskap for 2017

Budsjett 2018 (kommer)

Årsmelding 2017-2018

Skrevet av NSSF den 03. apr 2018