Program: Laurdag sprintprogram Søndag normalprogram.

Begge renn inngår i Statkraft Cup TVSSK 2015.

(Det kan bli endringar i øvingar og løypelengder grunna lite snø)

Rennet er opent for alle klasser og løparar frå andre kretsar.

 

PÅMELDING.                                   eqtiming.no

 

STARTKONTIGENTER:                  Seniorklassene                      kr 160,-

                                                            Klassene 17-21                     kr 130,-

                                                            Klassene 11-16 og yngre      kr 110,-

                                                            Etteranmelding etter 03.12 Dobbelt kontingent.

                                                           

 

PARKERING:                                   Rauland sentrum. Sjå skilting. Bruk merka parkering. Pris 50,-

 

 RENNKONTOR:                              Raulandshuset, opent frå 09.00 begge dagar.

 

TRENING:                                         Standplass er ikkje open for trening fredag kveld. 

INNSKYTING:                                  Innskyting frå kl.10.00 til 11.30 begge dagar.

 

 

START:                                               Første start kl. 12.00.

 

KIOSK:                                             Servering av ymse mat og drikke på Raulandshuset.   Idrettshallen er open for fri tumling med innesko.

 

OVERNATTING:                              Vi tilrår Rauland vandrarheim. TLF.35 07 32 92

 

LAGLEIARMØTE:                           Kl. 11.30 på standplass

 

STARTNUMMER:                           Startnummer hentas lagvis på rennkontoret seinast 1 time før start. Startnummer som ikkje blir levert inn etter rennet, belastas løparens klubb med kr. 250. Sjekk at brikka er godt festa på startnummer.

 

LISENS:                                            Laga har ansvar for at påmeldte løparar har gyldig lisens og at det er oppgitt ved påmelding. Det kan bli kontroll.

 

SIKKERHEITSKURS:                     Løparane må ha gjennomgått sikkerheitskurs.

                                                          

PREMIERING:                                 Premiering i etter NSSF sine retningslinjer.  Samla premieutdeling på Raulandshuset etter rennet.   

                                                          

GARDEROBE:                                  Dusj og toalett i idrettshallen.

 

TD:    Geir Holløkken, Bø SSL  

 

                    

RENNLEDER:  Per Morten Wienenga TLF 47390939/ Dag Larsen 99485548

                                                           

Informasjon, startlister og resultat: www.ildyrevaa.no

                                                           

 

Vi ønskjer alle løparar, trearar, leiarar og foreldre ei triveleg helg i Rauland.

 

 

Helsing IL Dyre Vaa – skiskyttargruppa

Skrevet av NSSF den 27. nov 2015