Det har i vinter blitt arbeidet fra skole og team for å få på plass ny hovedtrener til erstatning for Christer Kaland som nå trapper ned. Vi kan nå med glede meddele at Ralph Høksaas vil fylle denne rollen på Bø VGS og i teamet kommende sesong. I tillegg vil Arne Herfoss fortsette som hovedansvarlig for skyting. Videre vil også Christian Stølan Olsen og Tore Lium bidra på om lag samme måte som i år. Også Jan Rune Grave vil bidra på ski/teknikksiden på samlinger.

Ralph vil bli involvert i toppidrettsøkter på dagtid i skoletiden på Bø VGS (sammen med Christer Kaland og Kjell Terje Slettemeås) og i teamets økter på ettermiddags/kveldstid og på samlinger/renn.

Ralph var sportslig leder for teamet i dets første sesong for 7 år siden. I sesongen 2016/17 var han langrennstrener ved Toppidrettsgymnaset i Telemark. Videre har han i mange år vært ansatt på idretts- og trenerstudiet ved HiT og HSN. Han har også samarbeidet mye med Olympiatoppen om treningsmetoder, teknikkstudier m.v. Ralph har selv lang også erfaring som utøver i skiskyting.

Flere detaljer og mer informasjon vil bli gitt så snart litt mer blir avklart, men vi går ut med denne informasjonen nå umiddelbart siden søknadsfrist for videregående skoler er rett rundt hjørnet!

Skrevet av NSSF den 28. feb 2018