NY VERSJON! Oversikt over utregning Statkraft Young Star

Det er nå foretatt NY utregning av resultater som grunnlag for uttak til Statkraft Young Star.

Kvoten for region øst er i år 17 jenter og 13 gutter. NSSF vil legge ut navn på kvalifiserte og reserver samt info om konkurransen innen kort tid.

Utregning jenter.

Utregning gutter.