Foreløpig rennprogram i skiskytterkretsen.

Viktige renn i Buskerud SSK er også med på lista.

Skrevet av NSSF den 28. jun 2013