Styret i TVSSK har enstemmig vedtatt følgende ifm stafettuttak på HL/NM :

1. Uttaket gjøres av en komite sammensatt av en representant fra hver klubb som har løpere med. Møtet ledes av en representant fra styret i kretsen. Målet er konsesus om uttaket. Ved uenighet stemmes det med en stemme pr klubb. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

2. Målet er å sette sammen lag som kan hevde seg så høyt som mulig, dvs. med løpere som er i form.

3. Resultatene i HL/NM er hovedkriterium for uttaket for å prioritere løpere som er i form. Tider og skyteresultat i normal og sprint kan legges sammen og brukes som ytterligere grunnlag for uttaket

4. Dersom en løper har uhell eller blir påvirket av ytre omstendigheter han ikke kan påvirke i et av løpene skal skjønn brukes.

5. Dersom det er jevnt mellom to løpere skal resultatene i Kvalfossprinten og ØM/NC inn i vurderingen.

6. Alle løpere har i utgangspunktet like forutsetninger for deltakelse.

7. Det er lov å bruke sunn fornuft.

8. Fordeling av løpere på de ulike etappene gjøres i samråd med løperne på de ulike lagene.

Når vedtak er gjort er det viktig at alle stiller seg lojalt bak det og støtter våre løpere i forberedelsene til rennet!

Dette vedtak er endelig, da løperne repr TVSSK.

Skrevet av NSSF den 15. jan 2014