Utlysning programsatsingsmidler til etablering av rulleskianlegg for 2017

Antall rulleskibrukere blir stadig flere og stadig yngre. Gjennom øremerking av midler til utvalgte rulleskianlegg gjennom Kulturdepartementets (KUD) anleggspolitiske program, signaliseres det et ønske fra staten om å bidra til tilrettelegging for rulleskiaktivitet i trygge former. KUD har derfor utlyst 28 millioner til fordeling til rulleskiprosjekter i perioden 2014-2017.

Utlysningen finner du her.