Sidan Voss er arrangør, og dermed har mange av sine trenarar involvert som
funksjonærar, får Voss treningstid aleine på Hordaland sine skiver fra kl 10.00
til 11.00.

Håpar alle har forståelse for dette.

Skrevet av NSSF den 19. feb 2013