Påmelding: Samla frå kvart lag seinast 7.oktober (namn +fødselsår) til Turid Aurdal
Fosse, fosturid@online.no .

Må også få tilbakemelding på kor mange vaksne som treng overnatting.

For mer informasjon se vedlagte invitasjon:
Jentesamling høst 2013

Skrevet av NSSF den 22. sep 2013