For nærmere informasjon om programmet se her:Treningsamling

 

Se også invitasjon for mer informasjon:

 

http://www.skiskyting.no/no/kretser/region_vest/hordaland_ssk/kretsutvikling/Invitasjon+til+kretsamling+for+jenter+og+gutter+13-16+%C3%A5r+den+14.-15.+desember.?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1445;

 

Deltakerliste:

Deltakere -15.12

Skrevet av NSSF den 08. des 2013