Invitasjon og program for samlingen er nå klar. Frå Norges Skiskyttarforbund deltek breidde- og rekrutteringssjef Marian Lyngsaunet, og trenarar blir Hilde Fenne og Kaia Wøien Nicolaisen. Sundag blir det smørekurs med ein av smørjarane til landslaget.

Se vedlagte program og invitasjonInvitasjon region vest Young Star samling på Voss.pdf