Det vart arrangert jentesamling i Vik, 24-26.aug.2018. Dette for jenter i alderen 13 -16 år, for både Hordaland og Sogn og Fjordane

I alt deltok 28 jenter. 4 stk ifrå Sogn og Fjordane,og 24 ifrå Hordaland fordelt på 7 klubbar.

2003 : 2 stk

2004 : 7 stk

2005 : 9 stk

2006 : 10 stk

 I løpet av denne helga vart jentene godt samansveisa,og hadde mykje morro! Til og med mykje latter på styrkeøkta!

Treningsøktene var det trenar Marielle Årevik som hadde hovudansvaret,med god hjelp ifrå foreldre.