De blir Årsmøte på Park Hotell Vossevangen klokken 18.00. Se vedlagte innkalling

Frist for innsending av saker som ønskes behandla på årsmøtet:mandag 8. mai.

Saker/innspel meldes til kretsleder Bjørn Tore Årevik, mail: bta@aurstad.no

 Det vert lett servering på møtet.

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, samt valgkomiteens innstilling vil bli tilgjengeliggjort senest 10.mai 2017

Innkalling Årsmøte 15.05.2017.doc