Pga snømangel flyttes Sport 1 Cup fra Sjusete til Årmotslia i Myrkdalen. Pga flytting vil rennet gå som et dugnadsrenn og alle klubber må stille som funksjonærer, hjelpmannskap

Renndata i Sportsadmin er oppdatert.

Alle klubbledere har fått egen mail mht å melde inn ressurser.

Rennleder for Kvam er : Anita Aalvik, post@krabaten.no, mobil: 94843432